آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1397-08-04
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1397-07-15
تاریخ شروع همایش
1397-08-30
تاریخ پایان همایش
1397-08-30

گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی و  انجمن فناوری آموزشی ایران همایش ملی فناوری آموزشی و محیط های یادگیری را برگزار می نمایند.


برنامه زمان بندی همایش در روز 30 آبان را از اینجا دانلود نمایید.


ISC is pending

 

 تهران، بزرگراه شهید همت، میدان دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

login