اعضای کمیته اجرایی همایش ملی فناوری آموزشی و محیط های یادگیری

 

دکتر سعید پورروستایی اردکانی (دبیر اجرایی همایش، استادیار تکنولوژی ،موزشی دانشگاه علامه طباطبائی)

 

  • دکتر حمیدرضا مقامی (دبیر کمیته انتشارات، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی)
               صلاح اسماعیلی گوجار  

  • دکتر فاطمه جعفرخانی (دبیر کمیته برگزاری کارگاه ها و اجرای مقالات پوستر، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی)

                    زهرا داوودی


  • دکتر زهرا جامه بزرگ (دبیر کمیته برگزاری نمایشگاه، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی)

  • خانم نرجس خاتون اویسی (دبیر کمیته روابط عمومی و دبیرخانه، مربی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی)

                  سمیه مهتدی، جواد چنگی آشتیانی، علی بتوئی، ساناز قاسم زاده، مرجان جمشیدی


  • دکتر مهدی واحدی (دبیر کمیته برنامه ریزی و تدارکات، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی)

  • مهندس رها عابدی (دبیر کمیته فناوری اطلاعات)

                     مریم فلاحی