کارگاه طراحی محیط های یادگیری مبتنی بر ابرها در مودل
1397-08-27
کارگاه طراحی محیط های یادگیری مبتنی بر ابرها در مودل

کارگاه طراحی محیط های یادگیری مبتنی بر ابرها در مودل توسط  خانم ها مهندس عابدی و مهندس رشیدی در تاریخ 27 آبان با حضور جمعی از دانشجویان برگزار گردید.