افتتاح نمایشگاه
1397-08-26
افتتاح نمایشگاه

مراسم افتتاح نمایشگاه فناوری و محیط های یادگیری امروز 26 آبان سال 97 در ساعت 8/30 با حضور جناب آقای دکتر برجعلی ریاست دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و جناب آقای دکتر نیلی معاون آموزشی دانشکده وسرکار خانم دکتر علی آبادی دبیر علمی همایش و خانم دکتر جامه بزرگ مسئول برگزاری نمایشگاه و اعضای گروه تکنولوژی آموزشی بهمراه مسئولین غرفه های نمایشگاه و جمعی از دانشجویان در محل سالن امفی تئاتر دانشکده روانشناسی برگزار گردید. این نمایشگاه از تاریخ 26 الی 30 آبان برقرار می باشد.