جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه
1397-08-13
جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه

 

جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه فن اوری و محیط های یادگیری در تاریخ 97/8/13 ساعت 10 تا 12در سالن شورای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی با حضور ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر برجعلی و اساتید گروه تکنولوژی آموزشی و با حضور دوازده شرکت و دانشگاه های فعال و موفق در حوزه تولید محتواهای الکترونیکی، واقعیت افزوده، هوش مصنوغی، واقعیت مجازی، بازی سازی،هوشمندسازی و... برگزار شد و هماهنگی های لازم جهت برگزاری نمایشگاه از تاریخ 97/8/24 تا 97/8/30 صورت گرفت.