نشست تخصصی همایش
1397-07-25
نشست تخصصی همایش

آقای دکتر رحمان عیسی زاده در نشست تخصصی محیط های یادگیری و مدارس هوشمند روز دوشنبه 30 مهر ماه ساعت 10 صبح در اتاق شورا دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی سخنرانی خواهند کرد. از علاقمندان دعوت می شود که در این نشست تخصصی حضور به هم رسانند.