نشست کمیته اجرایی همایش
1397-05-28
نشست کمیته اجرایی همایش

اولین نشست کمیته اجرایی همایش ملی فناوری آموزشی و محیط های یادگیری با حضور دبیر اجرایی همایش برگزار شد. در این نشست کارگروه های مختلف همایش، وظایف آن ها و همچنین سیاست های کلی همایش مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.