لطفاً قبل از ثبت نام کارگاه ها به نکات زیر توجه داشته باشید:

1. پس از ثبت نام اولیه در کارگاه مورد نظر حداکثر 72 ساعت زمان برای پرداخت هزینه کارگاه برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است. پس از این زمان، ثبت نام اولیه حذف شده و امکان ثبت نام به افراد دیگر داده خواهد شد.

2. برای شرکت در کارگاه ها همراه داشتن لپ تاپ الزامی است.

3. برای کارگاه عکاسی 360 علاوه بر لپ تاپ و موبایل، رابط موبایل به لپ تاپ جهت انتقال عکس ها لازم است.